Sunday, January 20, 2013

Zend Framework лесно, просто, бързо 5. Как да участвам в проект?Използваният MindMap може да намерите на адресhttp://www.mindmeister.com/244473197/practical-web-applications-development
Научете се как да се включите в Open Source Software проект с изцяло базирани на Cloud технологии. Научете как да направите "fork" на съществуващ проект в github, създайте си проект в Exo IDE, направете "git init" и после веднага "pull" от далечното "repo".

No comments:

Post a Comment